מידע כללי:

עבודת המחלקה לשירותים חברתיים נעשית בהתאם למדיניות ולהוראות משרד הרווחה כמפורט בחוקים ובתקנות. הפעולות הנגזרות מכך, נעשות עפ"י הנהלים והנחיות המשרד, הרשות המקומית ובהתאם לתקנים ולהוראות התע"ס. המחלקה נוטלת חלק בשעות חירום בנושאי קהילה, ואוכלוסיה.

 המטלות הינם כדלקמן:

 • טיפול בקשישים.
 • נוער וצעירים, נערות במצוקה, נוער נפגעי סמים, חוק הנוער.
 • אלימות כלפי נשים.
 • אוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים.
 • שיקום האסיר.
 • סדרי דיון.
 • מועדוניות, המקום של רן, ומעונות.
 • מרכז סיוע.
 • עבודות שכונתית.
 • פרוייקטים מיוחדים וקהילתיים.
 • מפעל מוגן, כריכייה, מועדון לעיוור.
 • ניהול קבוצות המתנדבים, בית המתנדב, הכשרות וסדנאות למתנדבים.