הרכב הוועדה

גרי עמל
יו"ר – מנכ"ל
רינה יוסף
חברה - גזברית
ימית לוי
חברה – ע. גזברית