מהות הוועדה

ועדה שבפניה יכולים מחויבי ארנונה לערער, אם מנהל הארנונה של הרשות דחה את בקשתם לתקן או לשנות את חובת תשלומי הארנונה.

הרכב הוועדה

יוסף דיין
יו"ר ועדת ערר
מאיר שטנצלר
חבר
אברהם מלול
חבר
אורית עמר
מזכירת הוועדה