תכנית מתאר ערד

תושבים/ות יקרים/ות, הנכם מוזמנים להשתתף בעיצוב עתיד ערד!

עיריית ערד ומנהל התכנון שבמשרד האוצר מקדמים תכנית מתאר כוללנית לערד.

תכנית מתאר זו תכנית פיסית, אשר קובעת את מדיניות התכנון ואת כיווני הפיתוח של העיר לשנים הבאות. התכנית מייעדת שטחים עבור שימושים עתידיים כמו מגורים, תעסוקה, מסחר, תשתיות, כבישים, שטחים פתוחים ועוד, ועונה על שאלות מסוג: היכן ימוקמו שטחים אלו, מאיזה סוג, ואילו הוראות כלליות ינחו כל שטח.

תכנית המתאר לערד – תעסוק בסוגיות חשובות לעתיד העיר:

מה היקף האוכלוסייה הצפוי ואיזה היקפי מגורים נדרשים, מערך התנועה והכבישים בעיר, מערך השטחים הפתוחים, מבני הציבור המשרתים קבוצות אוכלוסייה שונות, פריסת אזורי מסחר/תעסוקה, נושאים סביבתיים ועוד.

לכם, תושבי ערד, ישנה ההזדמנות להשפיע, ולהשתתף:

התכנית נערכת על ידי צוות מתכננים ויועצים מקצועי, בראשות האדריכל יאיר אביגדור ממשרד 'מנעד'. לאורך כל שלבי התכנון יתקיים תהליך שיתוף ציבור שינוהל על ידי חברת 'מודוס', ויכלול מפגשים פתוחים לציבור, סקר תושבים, וקבוצות עבודה. במפגשים, תוכלו להתעדכן ולהשמיע את דעתכם בסוגיות השונות. 

לאורך תהליך הכנת התכנית, יתפרסם באתר העירייה מידע עדכני שותף ביחס להתקדמות התכנון ותהליכי שיתוף הציבור

בימים אלו, מופץ סקר תושבים במטרה ללמוד טוב יותר את המצב הקיים בעיר בהיבט התושבים:

אנא הקדישו שתי דקות מזמנכם למילוי הסקר.

לאורך תהליך הכנת התכנית, יתפרסם באתר העירייה מידע עדכני שותף ביחס להתקדמות התכנון ותהליכי שיתוף הציבור.