תושבים/ות יקרים/ות, הנכם מוזמנים להשתתף בעיצוב עתיד ערד!

עיריית ערד ומנהל התכנון שבמשרד האוצר מקדמים תכנית מתאר כוללנית לערד.

תכנית מתאר זו תכנית פיסית, אשר קובעת את מדיניות התכנון ואת כיווני הפיתוח של העיר לשנים הבאות. התוכנית מייעדת שטחים עבור שימושים עתידיים כמו מגורים, תעסוקה, מסחר, תשתיות, כבישים, שטחים פתוחים ועוד, ועונה על שאלות מסוג: היכן ימוקמו שטחים אלו, מאיזה סוג, ואילו הוראות כלליות ינחו כל שטח.

תכנית המתאר לערד – תעסוק בסוגיות חשובות לעתיד העיר:

מה היקף האוכלוסייה הצפוי ואיזה היקפי מגורים נדרשים, מערך התנועה והכבישים בעיר, מערך השטחים הפתוחים, מבני הציבור המשרתים קבוצות אוכלוסייה שונות, פריסת אזורי מסחר/תעסוקה, נושאים סביבתיים ועוד.

התוכנית נערכת על ידי צוות מתכננים ויועצים מקצועי, בראשות האדריכל יאיר אביגדור ממשרד 'מנעד'. לאורך כל שלבי התכנון מתקיים תהליך שיתוף ציבור המנוהל על ידי חברת 'מודוס'. עד עכשיו התהליך כלל סקר תושבים, מפגשים פתוחים לציבור וקבוצות מיקוד. את כל תוצרי המפגשים ועבודת הצוות לכל שלב ניתן למצוא כאן באתר. 

לאורך תהליך הכנת התוכנית, יתפרסם באתר העירייה מידע עדכני שותף ביחס להתקדמות התכנון ותהליכי שיתוף הציבור.