לידיעת בעלי העסקים:

בשל תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש-הגבלת פעילות) - (תיקון מס' ),  התש"ף 2020 כל בעל עסק הטעון רישיון ובין  אם לאו בהתאם לתקנות מחויב למלא את התצהיר המצורף, ולהשיבו למדור רישוי עסקים במחלקת תברואה באמצעות מייל: ariela@arad.muni.il  או בפקס 089951648, פרטים נוספים ניתן לקבל במדור רישוי עסקים בטל' 089951608/