אישור תושב לשנת המס 2022

מכח סעיף 11 לפקודת מס הכנסה

בדף זה ניתן להזמין אישור תושב עבור שנת 2022 באופן מקוון דרך קישור שיפורסם בדף זה , האישור ישלח במייל באופן מיידי וללא המתנה . 

מי רשאי להזמין באופן מקוון?

כל תושב ערד אשר עומד בתנאים הבאים:

  • קיים רישום לגביו כתושב הישוב במרשם האוכלוסין .
  • קיים חשבון ארנונה פעיל על שם המבקש או בן/בת זוגו.
  • קיים חשבון מים פעיל על שם המבקש או בן/בת זוגו.
  • קיים רישום במחלקת החינוך ביישוב על כך שלפחות אחד מילדי המבקש לומדים במוסד חינוכי (גן, בית ספר יסודי, חטיבת ביניים ו/או תיכון) ברשות המקומית. תנאי זה חל רק לגבי תושבים שיש להם ילדים בגילאים המתאימים .
  • מתגורר ביישוב 12 חודשים רצופים .

מי אינו יכול להזמין באופן מקוון וזקוק לאישור מרשות המיסים ?

  • זוגות נשואים אשר גרים אצל ההורים.
  • תושבים אשר שוכרים יחידת דיור.
  • בני 25 ומעלה המתגוררים אצל ההורים.

יש להעלות את הטפסים מטה (בפורמט PDF) בקישור המצורף, לצורך בדיקת זכאות:

1. טופס מלא של בקשה לאישור תושב(1312). ניתן להוריד מאתר העירייה.

2. צילום תעודת זהות עם ספח פתוח.

3. מסמך על חברות / ביקורים בקופת חולים .

4.  5 דפי פירוט כרטיס אשראי אחרונים .

5. במידה וברשותך רכב צמוד מהעבודה / הסעות לעבודה /החזר הוצאות נסיעה – יש להציג אישור מעסיק על כך .

6. 2 תלושי שכר אחרונים.

7. חוזה שיכרות עדכני - במידה ומתגוררים ביחידת דיור.

 קישור:

https://www.gov.il/apps/taxes/taxes/#/shelot-vetshuvot/he?pniyaPopUp=true&pniya=true

(מס הכנסה משיב בד"כ תוך 21 ימי עסקים)

*לאחר בדיקת רשות המיסים יועבר לעיריה אישור בדבר הוצאת אישור התושבות שלכם.

איך מפיקים אישור תושב באופן מקוון?

לפני מילוי הטופס יש להכין מראש את מספר הנכס ומספר המשלם. ניתן לראות דוגמא בשובר הבא:

הסבר ויזואלי מספר הנכס ומספר המשלם