קריטריונים להחזר נסיעות:

גן חובה עד תלמידי כיתה ד' - 2 ק"מ ומעלה

תלמידי כיתות ה' - י'           -  3 ק"מ ומעלה

הגשת מסמכים עד לתאריך 15/02/2024

תם הזמן למילוי טופס זה.