לידיתע הציבור,

בהתאם להנחיות משרד הפנים לביצוע סקר נכסים ברשויות המקומיות,

עיריית ערד מבצעת בימים אלה סקר מדידות ברחבי העיר לצורך אימות ועדכון הנתונים המצויים בידי העיריה.