ניתן להגיש בקשות להנחות לפי מבחן הכנסה לשנת 2021 בלבד עד ליום 01.08.21 (עצמאיים יוכלו להגיש בקשה עד למועד  31 לחודש אוקטובר)– עליך להשלים את כל המסמכים החסרים במלואם עד ליום 01.09.2021 לאחר מועד זה הזכאות להנחה תחול מיום הגשת הבקשה הכוללת את כל המסמכים הנלווים הנדרשים.