במהלך תקופת חופשת הקיץ הבאה עלינו לטובה, בשטח השיפוט של העיר ערד, אמורות להתנהל קייטנות.

חוק רישוי עסקים מחייב כל גוף המנהל קייטנה, בין אם במוסד חינוכי ובין אם לאו לקבל רישיון עסק כחוק.

המטרה העומדת בפני רשות הרישוי בדרישה זו הינה לוודא כי הקייטנה מנוהלת במקום, באופן ובתנאים המבטיחים לילדים הנוטלים בה חלק, את הביטחון, הבטיחות ותנאי התברואה המרביים, כולל הקפדה על התכנים הנבדקים על ידי משרד החינוך.

על מנת להספיק ולהוציא רישיון עסק לניהול הקייטנות לפני פתיחתן, נעשו פניות פומביות למנהלי הקייטנות הן בעיתונות המקומית (על ידי העירייה), והן בעיתונות הארצית (על ידי משרדי הפנים והחינוך) והן בכל אמצעי המדיה הנוספים.

הורים יקרים, זכותכם וחובתכם לבדוק האם הקייטנה אליה נרשמו ילדיכם, אמנם מורשית ומאושרת כחוק. ניהול קייטנה בלתי מורשה, הינו זלזול בהוראות החוק וסיכון פוטנציאלי לנוטלים בה חלק. לכן, מומלץ לדרוש ממנהל הקייטנה להציג בפניכם את הרישיון ביום הראשון לפעילות.

פרטים לגבי מצב הרישוי של הקייטנות, ניתן לקבל במדור רישוי עסקים העירוני בטלפון 08-9951608.