עיריית ערד מנגישה לתושבים

מלגות ללימודים אקדמאיים, קורסים והכשרות מקצועיות.

להלן רשימה אל המפתחות, שיכולים לפתוח לכם/ן דלתות רבות