הרכב הדירקטוריון

יאיר מעיין
יו"ר
050-8771750

מרדכי שנור
מ"מ יו"ר
053-3165635

ד"ר דיאנה גיטיס
חברה
052-3667399

 

מנכ"ל
נציג עירייה

מרים אלחדד
נציגת עירייה/מהנדסת העיר
08-9951616

עו"ד גלית אופק
נציגת עירייה

 

נעמה גנור
נציגת תעשיינים

אלדר חיון
נציג תעשיינים

נציגת ציבור