היחידה מטפלת באדם המכור לסמים ,אלכוהול והימורים ובבני משפחתו, מטרת הטיפול הינה לסייע לאדם בהפסקת שימוש בסמים ובהתמכרות  ולסייע לשיקומו התעסוקתי/חברתי/כלכלי.

אוכלוסיית היעד:

- מכורים לסמים או לחומרים ממכרים אחרים המעוניינים בגמילה.

- מכורים לסמים נקיים המעוניינים בטיפול.

- תושבי ערד.

- מעל גיל 18.

צוות היחידה:

- עו"ס מומחה לטיפול בנפגעי סמים.

- מדריך טיפולי שעבר הכשרה מתאימה.

פנייה לטיפול:

- כל מכור לסמים העונה לקריטריונים הנ"ל יכול לפנות ליחידה בבקשה לטיפול,בתאום מראש בטל' היחידה :    9951788 08  פקס 08-9951699

- מתקבלות גם פניות משירותים בקהילה כגון: שירות מבחן, שיקום האסיר, בתי חולים וכו'.

הטיפול ביחידה:

- הפנייה לגמילה במרכזי גמילה ברשיון משרד הבריאות.

- הפנייה לקהילות טיפוליות - מסגרת טיפולית פנימייתית אינטנסיבית ארוכת טווח (כשנה וחצי).

- טיפול פרטני במכורים נקיים.

- טיפול קבוצתי.

- שיקום מכורים נקיים - השלמת השכלה, הפנייה לאיבחון מקצועי, הכשרה מקצועית.

בדיקות לגילוי סמים:

כחלק אינטגראלי מהתהליך הטיפולי מבצעת היחידה בדיקות לגילוי סם בשתן.

טיפול בנפגעי אלכוהול:

במידת הצורך ניתן טיפול משפחתי וקבוצתי בעמותת אפשר בבאר-שבע.

עו"ס טל: 08-6206582, 08-6206587 .