מידע חשוב בנוגע להגשת בקשה להקצאה:
  • ניתן להגיש בקשה רק למבנה/קרקע המצויים בפרוגרמת המבנים/הקרקעות המיועדת להקצאות.
  • יש לוודא עם אחראית הנכסים שהנכס המבוקש פנוי וניתן להגיש בקשה עבורו.
  • לשאלות והבהרות ניתן לפנות לאחראית הנכסים עו"ד גלית אופק בטלפון : 08-99512722 או במייל: galit_o@arad.muni.il 

ספר הקצאות 


פרוגרמה מבני ציבור ומגרשים פנויים - עיריית ערד


רשימת מסמכים

פרסומים :