מהות הוועדה

ועדה המופקדת על הסדרת פעילויות של תכנון, רישוי, בנייה ושימוש במבנים ובקרקעות, בהתאם לחוק התכנון והבנייה, במרחב השיפוט של הרשות המקומית, או של רשויות מרחביות.

ועדת המשנה שואבת את סמכותה מן הוועדה המקומית. לוועדת משנה הרכב מצומצם, אך אותם תפקידים המוגדרים בחוק למליאת הוועדה.

הרכב הוועדה

יאיר מעיין
יו"ר
050-8771750
חיים ציטרנבוים
מ"מ יו"ר. מ"מ ברוידא שמחה בונים
050-4156155
גיא בריוזה
חבר. מ"מ משה קווס
054-6061011
יצחק גורדון
חבר. מ"מ מרדכי שנור
053-3109077
עו"ד ניסן בן חמו
חבר
052-5416173
דודי אוחנונה
חבר
050-5302304
ד"ר דיאנה גיטיס
חברה
052-3667399
רעות ג- סער
נציגת משרד השיכון
[
נציג משרד האוצר /ועדה מחוזית
]
[
נציג משרד הפנים /ועדה מחוזית
התקווה 4 ב"ש ת.ד 2
]
[
מיכאל שוקרון
נציג כיבוי אש
08-9950222
]
[
איתי אבני
נציג ר.מ.י
08-6257707
]
צפנת עופרי
נציגת משרד הבריאות
[
סבטלנה טליס
נציג רשות העתיקות
08-6654708
]
[
קצין אגם אדיר כהן
נציג משטרת ישראל
]
[
דנה רודד
נציגת המשרד להגנת הסביבה
]
[
בועז פריפלד
סיירת ירוקה
]
[
אייל עמרם
נציג מעיינות הדרום
052-6748125
]
הילה צחי  
מנכ"לית החברה הכלכלית לערד
עו"ד חיים שימן
יועמ"ש
מרים אלחדד
מהנדסת העיר ומזכירת הוועדה
08-9951616
נאור בוקני
נציג עירייה. מנהל אגף שפ"ע
ליאור הירש
נציג עירייה. מנהל אגף בטחון ובטיחות
08-9951740
מוקי דור
נציג עירייה. קצין בטיחות בתעבורה
שי אהרונוף
מבקר הוועדה. מבקר העירייה, שי אהרונוף
08-9951755
נציג משרד התחבורה