מהות הוועדה

ועדה המופקדת על הסדרת פעילויות של תכנון, רישוי, בנייה ושימוש במבנים ובקרקעות, בהתאם לחוק התכנון והבנייה, במרחב השיפוט של הרשות המקומית, או של רשויות מרחביות.

ועדת המשנה שואבת את סמכותה מן הוועדה המקומית. לוועדת משנה הרכב מצומצם, אך אותם תפקידים המוגדרים בחוק למליאת הוועדה.

הרכב הוועדה

עו"ד ניסן בן חמו
יו"ר
דודי אוחנונה
מ"מ יו"ר
050-5302304
דורון אורגיל
חבר
ד"ר דיאנה גיטיס
חבר
משה קווס
חבר
ברוך שלסר
מ"מ חבר (משה קווס)
052-7111920
אברהם ארנרייך
חבר
052-7182100
יצחק וייס
מ"מ חבר(אברהם ארנרייך)
פלורי  שטרלינג
חברה
[
חני שליו
נציגת משרד השיכון
08-6263712
]
[
רעות ג- סער
נציגת משרד השיכון
]
[
יורי יסאייב
נציג משרד התכנון/ועדה מחוזית
]
[
מיכאל שוקרון
נציג כיבוי אש
]
[
פרלמן אסף
נציג ר.מ.י
08-6257707
]
יונתן מצרי
נציג לשכת התכנון
[
צפנת עופרי
נציגת משרד הבריאות
]
[
סבטלנה טליס
נציג רשות העתיקות
]
[
קצין אגם אדיר כהן
נציג משטרת ישראל
]
[
דנה רודד
נציגת המשרד להגנת הסביבה
]
[
בועז פריפלד
סיירת ירוקה
]
[
אייל עמרם
מעיינות הדרום
052-6748125
]
הילה צחי  
חברה כלכלית
עו"ד חיים שימן
יועמ"ש
[
מרים אלחדד
מהנדסת העיר
ליאור הירש
ממונה בטיחות
מוטי קורוב
מנהל מח' ביצוע
מיכאל שריקי
מנהל מח' אחזקה
מוקי דור
קצין תעבורה
שי אהרונוף
מבקר העירייה
דייגו קרמניצר  
מזכיר  הועדה