מהות הוועדה

ועדת איכות הסביבה אמורה להתוות מדיניות בנושאי איכות הסביבה ליזום ולתכנן פעילויות להבטחת פיתוח ושימוש 'בר-קיימאשל הסביבה.

הרכב הוועדה

אוריאל אלחיאני
חבר
דודו שי
חבר
054-7306007
ד"ר דיאנה גיטיס
חבר
גבריאל ריזינשוילי
חבר
058-5555846
איילה גובר אברהמי
מנהלת היחידה לאיכות הסביבה
ג'אמיל אטרש
נציג ציבור ארצי רט"ג
 050-6951834
רננה אילן
נציג השר לאיכות הסביבה
050-6233287
ד"ר שרית עוקד
נציגת ארגון ירוק
054-3306200
עופר קינדל
נציג ציבור
ראובן בצרתי
נציג ציבור
ויקטור ויינר
נציג ציבור