מהות הוועדה

ליזום ולתכנן פעילות לטיפול מקיף בנגע הסמים: מניעה, שיקום וטיפול, חינוך והסברה.

הרכב הוועדה

[
רוית בייליס
יו"ר
050-9972119
]
ברוידא שמחה בונים
חבר
050-4147262
רחל לנצ'נר
נציגת עירייה/מנהלת אגף החינוך
08-9957607
חגית שר-אבי
חברה/מנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים
08-9951663
רונית ז'אנו
מנהלת בית הספר תיכון מקיף אורט ערד
08-9554501
נציג הרשות למלחמה בסמים
שרגא קלסון
נציג ציבור