הרכב הוועדה

עו"ד ניסן בן חמו
יו"ר
052-5416173
משה קווס  
חבר
[
גבריאל ריזינשוילי
חבר
058-5555846
]
גרי עמל
חבר / מנכ"ל
רחל לנצ'נר
חברה/ מנהלת מחלקת החינוך
לאוניד חזן
חבר/ מנהל אגף פיקוח
ליאור הירש
חבר/ קב"ט העירייה
עליזה בראון
חברה/מנהלת אגף רווחה+ יועצת לעניינים ותיקים
 מאיר חדד
נציג  משטרה
מעיין וייצמן
נציגת  עירייה
054-7307847
נציג הארגונים העוסקים בזכויות נפגעי העבירה
נציג ציבור
בהתאם לנושא הדיון
נאווה עזרזר
נציגת ציבור