הרכב הוועדה

יאיר מעיין
יו"ר
050-8771750
יצחק גורדון
חבר
053-3109077
פלורי שטרלינג
חברה
054-3551771
]
מנכ"ל העירייה
רחל לנצ'נר
נציגת עירייה/מנהלת אגף החינוך
08-9957607
לאוניד חזן
מנהל מדור פיקוח ושיטור עירוני
08-9951618
ליאור הירש
חבר/ מנהל אגף בטחון ובטיחות
08-9951650
חגית שר-אבי
חברה/מנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים
08-9951663
משטרת ישראל
נציג משטרה
מעיין וייצמן
נציגת  עירייה
054-7307847
נציג הארגונים העוסקים בזכויות נפגעי העבירה
נציג ציבור
בהתאם לנושא הדיון