הרכב הוועדה

אלכסיי ספוז'יקוב 
יו"ר
054-6833199
משה רייכמן
חבר
050-4131208
סיעת ליכוד
חבר
פלורי שטרלינג
חברה
אוריאל אלחיאני
חבר
דודי שושטרי
נציג רשות/מנהל המתנ"ס ועמותת הספורט
דודו שי 
נציג ציבור
054-7306007