הרכב הוועדה

פלורי שטרלינג 
יו"ר
משה רייכמן
חבר
050-4131208
[
דודו שי
חבר
054-7306007
]
משה אדרי
חבר
052-8842330
אוריאל אלחיאני
חבר
דודי שושטרי
נציג הרשות/מנהל המתנ"ס ועמותת הספורט