מהות הוועדה

מייעצת ומסייעת למשטרה בעינייני המשמר האזרחי, עוסקת במכלול סוגיות של ביטחון וחירום בישוב.

הרכב הוועדה

עו"ד ניסן בן חמו
יו"ר ועדת ביטחון וחירום
052-5416173
אוריאל אלחיאני
חבר
ברוך שלסר
חבר
08-9971920
052-7111920
משה קווס
חבר
077-7090012
050-7400062
משה אדרי
חבר
08-9958796
052-8842330
אלכסיי ספוז'יקוב
חבר/ה
054-6833199
עוזי שמילה
חבר
050-89141452
גרי עמל
נציג עירייה/מנכ"ל
ליאור הירש
נציג עירייה/ממונה בטיחות
רחל לנצ'נר
נציגת עירייה/מ. מח' חינוך
[
מת"ח דני קדושים
נציג משטרה
08-9551201
]
נתי גרסיה
נציג ציבור
054-5815409