מהות הוועדה

ועדה שתפקדה לבחון את זכאות של תושב לסוגי ההנחות, שהן בסמכות הוועדה, על-פי קריטריונים שקבע החוק ולקבוע את ההנחה המדויקת. במרחב ההחלטה שהתיר החוק בסוגי הנחות שונות, על-פי מצבו הספציפי של מבקש ההנחה.

הרכב הוועדה

יצחק גורדון
יו"ר
053-3109077

משה קווס
חבר מ"מ יו"ר
050-7400062

דודי אוחנונה
חבר
050-5302304

עו"ד חיים שימן
חבר/יועץ משפטי
08-9951617

רינה יוסף
חברה/גזברית
08-9951604

חגית שר-אבי
חברה/מנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים
08-9951663

נתלי זילחה
נציגת עירייה/מנהלת אגף הכנסות
08-9951612

ילנה גולדנברג
מנהלת מדור הנחות
08-9951231