מהות הוועדה

ועדת מכרזים היא ועדה שתפקידה להמליץ, כחוק, מי יזכה במכרזים שהוציאה הרשות להעברת מקרקעין או טיבין, להזמנת טובין או לביצוע עבודות.

הרכב הוועדה

פלורי שטרלינג
יו"ר
08-9957491
054-3551771
דורון אורגיל
חבר
08-9956424
052-3933806
משה קווס
חבר
077-7090012
050-7400062
אברהם ארנרייך
מ"מ חבר (משה קווס)
08-8677601
052-7182100
אלכסיי ספוז'יקוב
חבר
054-6833199
דודו שי
חבר
054-7306007
גרי עמל
נציג עירייה/מנכ"ל
עו"ד חיים שימן
נציג עירייה/יועץ משפטי
08-9951617
רינה יוסף
נציגת עירייה/גזברית