מהות הוועדה

תפקידיה לטפל בכל עניין הנוגע לקליטתם של עולים חדשים.

הרכב הוועדה

אלכסיי ספוז'יקוב 
ו"ר
054-6833199
יצחק וייס   
חבר
דודו שי
חבר
054-7306007
מרינה גלייזר
נציגת עירייה/מנהלת מחלקת אירועים וקליטה
050-7600669