מהות הוועדה

ועדה העוקבת אחר שירותי הרווחה והשירותים והחברתיים של הרשות ומסייעת לפיתוח שירותים נוספים לטובת שכבות חלשות, באמצעות ארגוני מתנדבים וארגונים פרטיים הנחלצים לסיוע למצוקות חברתיות.

אף שלוועדה אין סמכות ביצוע והחלטותיה אינן אלא בגדר המלצות למועצת הרשות או לגורמים המקצועיים ברשות, היא אמורה להיות גורם ציבורי תומך ומדרבן בכל העניינים הקהילתיים של הרשות. עליה לפעול לשכלול הכלים שעומדים לרשות

המחלקות הנוגעות בדבר, להגדיל את המודעות למצוקות הפרט ולצורכי השכבות החלשות, ולהוביל בפיתוח שירותי רווחה שונים על בסיס התנדבותי.

הרכב הוועדה

משה קווס 
יו"ר
אליהו גולדמן
חבר
אלכסיי ספוז'יקוב 
חבר
054-6833199
 דורון אורגיל
חבר
 דודי שי
חבר
054-7306007
עליזה בראון
נציג עירייה/מנהלת מחלקת רווחה
נאוה עזרזר
נציגת ציבור
052-8800147