הילה צחי
מנכ"לית החברה
08-9951888
050-7248839
 

העסקים הקטנים והבינוניים נחשבים, על פי התפיסה המקובלת במדינות מפותחות ומתפתחות, כגורם מרכזי בצמיחת המשק וביצירת מקומות תעסוקה. גם אנחנו בערד , רואים בעסקים אלה אחד המכשירים להגשמת יעדיה הכלכליים ואחד הנדבכים המרכזיים במשק.

יתרונותיהם העיקריים של העסקים הקטנים והבינוניים הם חדשנות, גמישות, הקמה מהירה בעלות נמוכה ופיזור הסיכון. העסקים הקטנים עשויים לתת פתרון מתאים לבעיות תעסוקה בערד וכן בקרב אוכלוסיות ייחודיות כמו מיעוטים, נשים, חיילים משוחררים ועולים חדשים. יחד עם זאת, סובלים עסקים בסדר גודל קטן ובינוני מקיומם של חסמים בשטח המימון, הניהול, הנגישות למידע וכן מבעיות של ביורוקרטיה, המקשות עליהם את ההתמודדות בשוק החופשי ופוגעות בהתפתחותם ובמיצוי הפוטנציאל הטמון בהם.

החברה הכלכלית לערד בשיתוף פעולה עם משרד הכלכלה ,הרשות לפיתוח הנגב פועלת להסרת חסמים אלו וליצירת סביבה עסקית תומכת המתאימה להקמתם של עסקים אלה ולהתפתחותם.

מטרת אתר זה היא להביא לידיעת ציבור היזמים ובעלי העסקים הקטנים והבינוניים את הכלים העיקריים אשר מעמידה לרשותם החברה הכלכלית לערד ומרכז כאן(מט" לשעבר)

החברה הכלכלית לערד היא כתובת מרכזית אחת לבעל העסק או ליזם, בה יכול היזם או בעל העסק להיעזר בסל שירותים כולל העומד לרשותו או לקבל הכוונה ומידע על כלים רלבנטיים אחרים, המופעלים על ידי גורמים אחרים לטובתו.