• עיריית ערד מעסיקה לפחות 5% בעלי מוגבלות ועומדת בתנאי החוק.

חלוקה מגדרית בקרב מנהלי ומנהלות מחלקה בעירייה

10 מנהלים ו-9 מנהלות.