בעלי עסק יקרים,

עיריית ערד מחלקת רישוי עסקים הכינו מדריך זה לשימושכם.

חוק רישוי עסקים הוא חוק מורכב המקבץ אל תהליך הרישוי חוקים רבים ומטלות רבות, ומטרתו שהעסק יפעל ברישיון עסק כחוק תוך קיום מטרות החוק.

ניסינו להביא במדריך את מרב הפרטים החשובים לכם להכרת תהליך הרישוי.

מטבע הדברים אי אפשר לכלול במדריך קצר את כל דברי החקיקה בנושא. התהליכים המפורטים במדריך הם כלליים, מנוסחים בקיצור ומטרתם  להביא את  עיקרי הדברים  בכל מקום שיש סתירה  בין הכתוב במדריך  ובין הכתוב  בחוק, בתקנות, בצווים ובהוראות השונות של נותני האישור הקובע הוא דבר החוק, התקנות והצווים.

הליך הרישוי כרוך במילוי דרישות רבות של גופים, ולכן חשוב הקשר המתמיד עם מחלקת הרישוי.

אם אתם חושבים שהתהליך נעצר, פנו למחלקת רישו י עסקים  בכתב –  בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני, בטלפון, בביקור או בקישורית ובדקו את התקדמות תהליך הרישוי.

החזון שלנו הוא עיר שהעסקים בה פועלים ברישיון והם מפתח לקדמה ולפיתוח העסקי.

מחלקת רישוי עסקים, צוות העובדים וההנהלה ישמחו לעמוד לרשותכם.

בברכה ובהצלחה בעיסוקכם,

רפי חג'ג'
מנהל רישוי עסקים
08-9951629
 
מענה טלפוני: א' 08:30-12:30, ב' 13:00-16:00, ד' 08:30-12:30