למען נוחות התושבים ונגישות למידע ציבורי ישנם כמה ערוצי תקשורת עם הרשות המקומית. פנייה לעירייה יכולה להיעשות דרך המוקד הטלפוני 106 (לדיווח על מפגעים ותקלות), מחלקת פניות הציבור, מבקר העירייה והממונה על חוק חופש המידע.

מוקד עירוני 106

המוקד העירוני פועל 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. עובדות המוקד העירוני מקבלות פניות תושבים על מפגעים בעיר ומעבירות הלאה בהתאמה, לטיפול הגורמים הרלוונטיים. המוקד מספק מידע מגוון על פעילויות העירייה השונות. המוקד העירוני הוא חלק ממערך השיטור העירוני. עובדות המוקוד עוקבות אחר מצלמות האבטחה המותקנות ברחבי העיר, הן מדווחות ע"י תושבים ומדווחות לניידות השיטור העירוני על אירועים חריגים במרחב הציבורי, כגון הפרות סדר, אלימות, וונדליזם ועוד.

להלן הקישור לטופס הפניה למקד 106

פניות הציבור

האחראית מטפלת בפניות ציבור המגיעות ישירות אליה, ופניות חוזרות שעניינם תלונה על אי טיפול מתמשך או טיפול שלא לשביעות רצון התושב. חשוב להבהיר כי בנושא פניות דחופות ודיווח על ליקויים - יש להמשיך לפנות למוקד 106. בכל מקרה של בעיה או שאלה, הנוהל התקין מחייב קודם כל פנייה למחלקה הרלוונטית המטפלת בנושא, ורק אם הנושא לא טופל, או טופל שלא לשביעות רצון התושב, יש לפנות לפניות הציבור.

האחראית על פניות הציבור היא עו"ד גלית אופק טלפון: 08-9951722פקס: 08-9951685 מייל:   galit_o@arad.muni.il

הממונה על תלונות הציבור

כל אדם ראשי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על : על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד ברשות, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות, על גוף עירוני מבוקר (סעיף 170א(ב), על עובד ועל נושא משרה בגוף עירוני מבוקר. הממונה על תלונות הציבור בעיריית ערד הוא מר שי אהרונוף, מבקר העירייה:בטלפון: 08-9951755 בפקס: 153-8-9951755 מייל: shai_a@arad.muni.il