עו"ד ניסן בן חמו
יו"ר
08-9951601

דודי אוחנונה
חבר
050-5302304

חבר - סיעת חי

מרים אלחדד
נציגת העירייה
08-9951616

ד"ר דיאנה גיטיס
נציגת ציבור

משה אדרי
נציג ציבור