רכישת מכרזים

לתשלום עבור רכישת מכרזים פומביים במחלקת הגבייה, שעות קבלת קהל כדלקמן:
יום א' 08:30-12:30    16:00-18:30
יום ב' אין קבלת קהל
יום ג' 08:30-15:30
יום ד' 08:30-12:30.

למידע נוסף בנוגע להחלטות, תוצאות מכרזים, הגשת ערר שאלות ובירורים יש לפנות לגב' יערה חסאר  yaara_h@arad.muni.il

רשימת נותני שירותים לעיריית ערד

לצפייה ברשימת הספקים לחץ כאן.

רישום בספר קבלנים

לקבלת טופס בקשה להרשם בספר הקבלנים של העירייה לחצו כאן


מכרזים שהגשתם הסתיימה

לצפייה במכרזים לשנת 2021  שהגשתם הסתיימה לחץ כאן

לצפייה במכרזים לשנת 2020 שהגשתם הסתיימה לחץ כאן

לצפייה במכרזים לשנת 2019 שהגשתם הסתיימה לחץ כאן 

לצפייה במכרזים לשנת 2018 שהגשתם הסתיימה לחץ כאן

לצפייה במכרזים לשנת 2017 שהגשתם הסתיימה לחץ כאן

לצפייה במכרזים לשנת 2016 שהגשתם הסתיימה לחץ כאן

כללי

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד מוטורולה סוליושנס פומבי 14/11/2021 15/12/2021
מכרז פומבי מס' 18/2021 - הפעלת מרכז יום לאזרחים ותיקים ומועדון קפה אירופה פומבי 10/11/2021 23/12/2021
הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות מכרז 18/2021: הפעלת מרכז יום לאזרחים ותיקים ומועדון קפה אירופה 10/11/2021 23/12/2021
מכרז פומבי מס' 20/2021 : מתן שירותי סלולר ואספקת מכשירי רט"ן חיצוני 04/11/2021 08/12/2021
הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות מכרז 20/2021: מתן שירותי סלולר ואספקת מכשירי רט"ן 04/11/2021 08/12/2021
מכרז פומבי מס' 16/2021: ביצוע עבודות תכנון והקמת "מרחב פאמפטרק" בפארק יהושפט פומבי 01/11/2021 16/12/2021
הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות מכרז 16/2021: ביצוע עבודות תכנון והקמת "מרחב פאמפטרק" בפארק יהושפט 01/11/2021 16/12/2021

עבור לארכיון המכרזים