השתתפות בפרויקט מותנית בתשלום מראש.

*** ביטול ההשתתפות והחזרת התשלום יבוצע על פי חוק להגנת הצרכן ומול חברת האשראי בלבד!

 

תם הזמן למילוי טופס זה.